Često postavljena pitanja

Q:Odbitak ulaznog poreza za kupovinu putničkih vozila koji koristi direktor?

NE, prema propisima PDV za nabavke putničkih vozila koja služe za prevoz poslovodstva, ne može se koristiti PDV kao ni za druge izdatke koji su vezani za putničko vozilo.

Q:Odbitak ulaznog PDV za održavanje zakupljenog prostora?

Zakupac ima pravo na odbitak na ove izdatke samo da fakture za održavanje poslovnog prostora glase na njega.

Q:Isplata akumulirane dobiti u gotovini?

Pošto nije isti oporeziv po Zakonu o porezu na dohodak za isti nema prepreke za isplatu u gotovini.

Q:Davanje poklona zaposlenicima?

Pokloni koje poslodavac daje zaposlenicima po Zakonu o porezu na dohodak bez plaćanja poreza može biti do 30 % od prosječne plate u Federaciji u toku jedne godine.

Q:Da li obrtnici mogu vršiti izvoz dobara?

Obrtnici bez obzira na to kako je registrovan( kao osnovna , dopunska ili dodatna djelatnost) nije dozvoljeno da vrši izvoz dobara iz BIH direktno, već samo preko registvovanih izvoznika- pravnih lica. Obrazloženje za ovakvo postupanje je da je izvoz dobara potrebno status pravnog lica i carinski broj, zatim upis u registar subjekata za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja.

Q:Ko je dužan polagati pazar svaki dan?

Svi poslovni subjekti koji imaju otvoren račun kod banke, bez obzira na vrstu organizacije( DD, DOO,Udeuženja,Obrti, Slobodna zanimanja itd.)

Q:Isplata regresa zaposlenicima u različito vrijeme?

Isplata regresa vrši se izdavanjem rešenja za godišnji odmor, što znači da se isplata regresa u pogledu dana ispalte može može razlikovati za pojedine zaposlenike.

Q:ŠTA PODRAZUMIJEVA „GLAVNI RAČUN“ ?

GLAVNI RAČUN JE JEDINI RAČUN PRKO KOJEG SE VRŠE SVA PLAĆANJA OBAVEZA PREMA DRŽAVI. DAKLE, POSLOVNI SUBJEKT MOŽE IMATI VIŠE OTVORENIH RAČUNA KOD BANAKA I PREKO SVIH RAČUNA MOŽE VRŠITI TRANSAKCIJE (PREMA DOBAVLJAČIMA I KUPCIMA) DOK SE PLAĆANJE OBAVEZA PREMA DRŽAVI NE MOŽE VRŠITI SA DRUGIH RAČUNA .

Q:KOLIKO POSLOVNH JEDINICA MOŽE IMATI SAMOSTALNI PODUZETNIK?

SAMOSTALNI PODUZETNIK MOŽEIMATI SAMO JEDNU REGISTROVANU DJELATNOST.

Q:KOJE SU PROPISANE POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE U SISTEMU POREZA NA DOHODAK?

a) KNJIGA PRIHODA I RASHODA – (obrazac KPR-1041)ZA SVE samostalne poduzetnike

b) KNJIGA PROMETA (obrazac KP-1042) SAMO za samostalne poduzetnike koji prihod naplaćuju u gotovini i čekovima (izuzev trgovaca), i za samostalne poduzetnike sa statusom paušalca koji prihod naplaćuju bezgotovinski od pravnih lica,

c) POPISNA LISTA DUGOTRAJNE IMOVINE (obrazac PLDI -1043), SAMO za samostalne poduzetnike koji imaju dugotrajnu imovinu u obavljanju djelatnosti,

d) EVIDENCIJA O POTRAŽIVANJIMA I OBAVEZAMA (obrazac EPO-1044)SAMO za samostalne poduzetnike koji evidentiraju potraživanja i obaveze, bez obzira na to da li ih naplaćuju i plaćaju u gotovini ili bezgotovinski.

Q:Koje sve poslove može obavljati privredno društvo?

Društvo kaodjelatnost može obavljati sve poslove navedene u katalogudjelatnosti osim onih koji se po zakonu ne mogu obavljati kaoprivredna djelatnost.Društvo možeobavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudskiregistar.Društvo možeobavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uzdjelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji supotrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kaoredovne djelatnosti.Obavezno je uosnivačkom aktu navesti djelatnosti kako u unutarnjem tako ivanjskom prometu.

Q:Koliko je minimalni osnovni kapital zaD.O.O.?

Društvosa ograničenom odgovornošću ima osnovni kapital, najmanje u iznosuod 2.000,00 KM.Osnovni kapitalprilikom osnivanja društva obezbjeđuje se ulozima članova u novcui stvarima i pravima čija je vrijednost iskaziva u novcu.Ulog ustvarima I pravima izražava se o novcu I mora se u cijelosti unijetiprije upisa u sudski registar.Vrijednost osnivačkog uloga morase unijeti u osnivački akt i statut društva.