Knjigovodstvo d.o.o. Zenica pruža usluge za:

DIONIČKA DRUŠTVA

VODJENJE KIF - KUF EVIDENCIJE, FINANSIJSKA EVIDENCIJA, ANALITICKA EVIDENCIJA STALNIH SREDSTAVA, IZRADA ISLANJE PDV PRIJAVE, OBRACUN, KNJIZENJE, PRIPREMA VIRMANA I PRIJAVA PLACA U POREZNU UPRAVU, IZRADA ZAVRSNOG RACUNA, IZRADA PRESJEKA STANJA MAX. 2 X GODISNJE, IZRADA OBAVEZNIH STATISTICKIH IZVJESTAJA, SARADNJA SA REVIZOROM, IZVJESTAJI PREMA UPRAVNIM I NADZORNIM ODBORIMA. CIJENA: OD 200,00 KM +PDV

DRUSTVA OGRANIČENE ODGOVORNOSTI - PAKET USLUGA

VODJENJE KIF - KUF EVIDENCIJE, FINANSIJSKA EVIDENCIJA, ANALITICKA EVIDENCIJA STALNIH SREDSTAVA, IZRADA ISLANJE PDV PRIJAVE, OBRACUN, KNJIZENJE I PRIJAVA PLACA U POREZNU UPRAVU, IZRADA ZAVRSNOG RACUNA, IZRADA PRESJEKA STANJA MAX. 2 X GODISNJE, IZRADA OBAVEZNIH STATISTICKIH IZVJESTAJA, SARADNJA SA REVIZOROM UKOLIKO KLIJENT PODLIJEZE REVIZIJI. CIJENA: OD 200,00 KM +PDV

BUDŽETSKE ORGANIZACIJE - PAKET USLUGA

VODJENJE KIF - KUF EVIDENCIJE, FINANSIJSKA EVIDENCIJA, OBRACUN, KNJIZENJE I PRIJAVA PLACA U POREZNU UPRAVU, IZRADA ZAVRSNOG RACUNA, IZRADA PRESJEKA STANJA MAX. 2 X GODISNJE, IZRADA OBAVEZNIH STATISTICKIH IZVJESTAJA, IZRADA OBRACUNA ZA NADZORNI I UPRAVNI ODBOR. CIJENA: OD 300,00KM +PDV

SAMOSTALNI OBRTNICI - PAKET USLUGA

VODJENJE KNJIGE PRIHODA I RASHODA, VODJENE EVIDENCIJE POTRAZIVANJA I OBAVEZA, VODJENE KIF-KUF EVIDENCIJE, IZRADA I SLANJE PDV PRIJAVE, OBRACUN, KNJIZENJE I PRIJAVA PLACA U POREZNU UPRAVU ZA VLASNIKA I RADNIKE.IZRADA I PRIJAVA ZAVRSNOG RACUNA U POREZNU UPRAVU. CIJENA: TRGOVINA OD 150,00 +PDV, OSTALI OD 100,00KM +PDV

UDRUŽENJA - PAKET USLUGA

VODJENJE KIF - KUF EVIDENCIJE, FINANSIJSKA EVIDENCIJA, ANALITICKA EVIDENCIJA STALNIH SREDSTAVA, IZRADA ISLANJE PDV PRIJAVE, OBRACUN, KNJIZENJE I PRIJAVA PLACA U POREZNU UPRAVU, IZRADA ZAVRSNOG RACUNA, IZRADA PRESJEKA STANJA MAX. 2 X GODISNJE CIJENA: OD 50,00 KM +PDV

PAUŠALNI OBVEZNICI - PAKET USLUGA

VODJENJE KNJIGE PRIHODA I RASHODA, IZRADA SPECIFIKACIJA I VIRMANA ZA UPLATU DOPRINOSA, IZRADA ZAVRSNOG RACUNA. CIJENA: OD 20,00KM +PDV MJESECNO

GRAĐANI

Izrada godiisnje prijave poreza na dohodak / prijava i povrat poreza - 20,00 KM, izrada zahtjeva za porezne kartice - 10,00 KM